• Snel en vakkundig
  • Innovatief
  • Landelijk erkend door Techniek Nederland
  • Geregistreed solar specialist
Polanentheater
VvE Haarlem
Zonnepanelen woonhuis

Het Polanentheater en zalenverhuur Amsterdam
Beste lezer van deze website.
Graag zouden wij onze ervaringen met Allicht met u willen delen.
In het jaar 2004 hebben wij het Polanentheater, gelegen in de Spaarndammerbuurt Amsterdam, gekocht. Het pand was aardig in verval en de elektra-installatie was sterk verouderd.
Wij wisten niet goed waar en hoe we moesten beginnen met het opknappen van de elektra-installatie. We zijn toen met Allicht rond de tafel gaan zitten en zij hebben toen een plan van aanpak opgesteld. Er moest veel gebeuren en dat hebben zij allemaal voor ons in goede banen geleid.
In 2004 hebben zij meerdere groepenkasten en de noodverlichtingsinstallatie vervangen/aangepast.  Ook hebben ze uitbreidingen gedaan aan deze installatie, zodat wij voor de toekomst genoeg ruimte hadden voor uitbreidingen.
Na dat dit allemaal gebeurd was heeft allicht ook alles geregeld voor de NEN1010 keuring voor ons pand.
In 2005 kregen we te horen dat we een ontruimingsinstallatie moesten plaatsen. Ook hierbij heeft Allicht ons erg geholpen. Ze hebben dat allemaal uit onze handen genomen en gerealiseerd. Met als eindresultaat een installatie die aan alle richtlijnen voldeed en goedgekeurd werd. Een zeer nette afhandeling met alle tekeningen en logboeken erbij. Tijdens elke jaarlijkse keuring van de brandweer wordt de installatie geprezen en als voorbeeld genomen door de nette afwerking.
Tot op de dag van vandaag verzorgt Allicht alles bij ons,  zoals het onderhoud en het verhelpen van storingen. En niet alleen onze elektra-installatie en noodverlichting, maar ook de beluchtingsinstallatie, het computernetwerk, de regiekamer, de buitenverlichting en de cv installatie.
Het is fijn samen te werken met Allicht. Ze zijn altijd bereid voor het geven van advies en oplossingen en denken erg mee met de situaties. Door het meedenken kom je altijd op mooie passende oplossingen en daar zijn we erg blij mee.
Je kan wel zeggen dat Allicht een vaste partner is geworden voor ons bedrijf en dat maakt de samenwerking erg prettig.
Het Polanentheater zal dan ook zeker de aankomende jaren de samenwerking met Allicht voortzetten.

 

VVE Résidence Hofstede Bosch en Vaart, Haarlem

Als penningmeester van onze VVE (Résidence Hofstede Bosch en Vaart, Haarlem) wilde ik graag de kostenbasis van onze VVE verlagen.

Besparing op verlichtingskosten had daarbij de meeste impact. Bijkomend effect was een bijdrage te leveren aan klimaatverbetering.

We beschikken over krap 130 verlichtingsarmaturen, waarvan de verlichting 24 uur per dag brandde.

Via familie werd mij de fa. Allicht aanbevolen.

 

Een (gratis) quick scan van Allicht gaf al snel de waarschijnlijkheid van een flinke energiebesparing aan.

Om de besluitvorming binnen de VVE vorm te geven werd door het bestuur een offerte gevraagd aan  Allicht. Deze offerte werd vertaald in een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) en werd goedgekeurd. De besparing van de energiekosten in kWh bedraagt 63%, bereikt via toepassing van 100% led, gecombineerd met een bewegingssensor waardoor de verlichting zonder aanbod op 10% brandt en met beweging op 100%. Missie geslaagd dus.

 

Voor mij was het belangrijkste in de voorbereidende en uitvoerende samenwerking met Allicht dat het bedrijf mee ging in onze wens een voorstel te maken dat in één keer in de ALV goedgekeurd kon worden.

Dat kwam tot uiting in de volgende punten:

  • Allicht stond open voor inbreng van de klant (het vóórwerk van de VVE met de inventarisatie van soort en aantal van de verlichtingsarmaturen in het gebouw, het op orde brengen van de vluchtweg- en noodverlichting incl. maken van een logboek, bevestigen van de afspraken, vertalen van de offerte in een voorstel)
  • het advies van Allicht om in het voorstel naar de ALV alle denkbare problemen bij de a.s. besluitvorming in kaart te brengen
  • het advies van Allicht om een klant te raadplegen die van hetzelfde (nieuwsgierige) hout gesneden was
  • het aanbod van Allicht om de bewoners te informeren vóór de ALV door middel van een informatieve bijeenkomst  en een proefopstelling
  • acceptabele consistentie in de informatievoorziening door Allicht ten aanzien van energiebesparing en kosten (in het traject van quick scan naar offerte naar uiteindelijk resultaat).

Haarlem, 4 december 2015

Walter Hesselmans

Penningmeester VVE

 Drie buren

 “Ik/we ben/zijn zeer tevreden over de snelle en zorgvuldige wijze waarop de offertes (en wijzigingen t.g.v. aanpassingen), afspraken, uitvoering en nazorg van dit project door de Fa. Allicht is uitgevoerd. Zelfs kleine aanpassingen tijdens het plaatsen gingen zonder meerkosten en vertragingen. Tot nu toe is de opbrengst van de panelen mij/ons zeer meegevallen, maar dat zou ook door de goede zomer kunnen komen. In een half jaar heb(ben) ik/we 2/3 deel van de prognosticeerde opbrengst al “binnen”.

Met vriendelijke groet,

Erik. Cliff, Dick.

Project : Woonhuis Heiloo

Voor het vervangen van de dakkappel moest een deel van de panelen gedemonteerd worden. Na een paar dagen konden de panelen weer terug. HEt mobele dak anker kwam voor deze werkzaamheden weer van pas.