Energiebesparen in een VVE
VVE Récidence Hofstede Bosch en Vaart

Referentie voor Allicht electrotechniek

 

 

Als penningmeester van onze VVE (Résidence Hofstede Bosch en Vaart, Haarlem) wilde ik graag de kostenbasis van onze VVE verlagen.

Besparing op verlichtingskosten had daarbij de meeste impact. Bijkomend effect was een bijdrage te leveren aan klimaatverbetering.

We beschikken over krap 130 verlichtingsarmaturen, waarvan de verlichting 24 uur per dag brandde.

Via familie werd mij de fa. Allicht aanbevolen.

Een (gratis) quick scan van Allicht gaf al snel de waarschijnlijkheid van een flinke energiebesparing aan.

Om de besluitvorming binnen de VVE vorm te geven werd door het bestuur een offerte gevraagd aan  Allicht. Deze offerte werd vertaald in een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) en werd goedgekeurd. De besparing van de energiekosten in kWh bedraagt 63%, bereikt via toepassing van 100% led, gecombineerd met een bewegingssensor waardoor de verlichting zonder aanbod op 10% brandt en met beweging op 100%. Missie geslaagd dus.

 

Voor mij was het belangrijkste in de voorbereidende en uitvoerende samenwerking met Allicht dat het bedrijf mee ging in onze wens een voorstel te maken dat in één keer in de ALV goedgekeurd kon worden.

Dat kwam tot uiting in de volgende punten:

·      Allicht stond open voor inbreng van de klant (het vóórwerk van de VVE met de inventarisatie van soort en aantal van de verlichtingsarmaturen in het gebouw, het op orde brengen van de vluchtweg- en noodverlichting incl. maken van een logboek, bevestigen van de afspraken, vertalen van de offerte in een voorstel)

·      het advies van Allicht om in het voorstel naar de ALV alle denkbare problemen bij de a.s. besluitvorming in kaart te brengen

·      het advies van Allicht om een klant te raadplegen die van hetzelfde (nieuwsgierige) hout gesneden was

·      het aanbod van Allicht om de bewoners te informeren vóór de ALV door middel van een informatieve bijeenkomst  en een proefopstelling

·      acceptabele consistentie in de informatievoorziening door Allicht ten aanzien van energiebesparing en kosten (in het traject van quick scan naar offerte naar uiteindelijk resultaat).

 

 

Haarlem, 4 december 2015

 

Walter Hesselmans

Penningmeester VVE